Publication:

Rotorua Weekender - 2021-11-26

Data:

He pu¯naha ipurangi Ma¯ori hou!

KAHU KI ROTORUA

Tū teihiihi, tū tewehiwehi, tū te ngākau whitawhita o Ngāti Whakaue tangata pākihi ki te pae o te ao tuihono mākete ā pākihi mō te kore utu – kai whea mai. Nā Ngāti Whakaue Assets Trust te¯nei kaupapa i whakarewa ai i te We¯nerei kua pahemo atu. He awhina kau, kia toro atu ai a Whakaue Pākihi ki te mārea ki te iwi whānui tonu. E ai ki a Tatiana Kiwiknight, rangatira mō te tohatoha pūtea me te whakawhānake whakaaro, “Ko te akiaki me te atawhai te kōingo o te ngākau”. “Tū turu kia anga ke¯ mātou ki ngā rangi whakanui i te whānau mō te pākihi, nā te mate urutā kōwheori kua whakakorengia ngā kaupapa e rua i ngā mārama kua tahā”, hai tā Tatiana. “Ka toko ake ke¯ te whakaaro kia nuku atu ki te ao ipurangi ki reira whakamana ai i te pā kihi nui o Whakaue me te kauawhiawhi i a rātou i e¯nei rā nui te pōuri”. Kua tū honohono atu ai a Tatiana ki ngā tangata huhua me ō rātou whakaaro rangatira hoki – me¯nā kua rongo ke¯ ia i ngā tini mahi nei i ngā rā o mua kua kauparea ngā kaupapa, “Mātatoru ke¯ ngā korerorero”. Anei te¯tehi tauira, “E kūare tangata ana ahau ki te whānau Richards me te kaupapa, whakamā niho rānei te¯tehi anō whānau me te pākihi t¯ırewa”. “Ināia tonu nei kua piki ki te toru tekau mā ono ngā pākihi e noho tūturu nei ki te tuihono mākete – arā, e¯tehi pākihi kai hoki”. Kōia nei te wā rangatira ki te whakarewa i te¯nei kaupapa kai te hāngai tonu ki te wā o te Kirihimete nā reira ngā tini painga whakamanamana ka hua ake. He mōhio nō Tatiana me tōna hoa mahi a Tara Sears ko te tau e rua mano, te¯tehi tau tino koretake rawa atu ka mimiti haere ngā pākihi i tā rātou re¯hita. “Kai reira e¯tehi pākihi kino te pai – e noho whakaiti nei ahau i te māiatanga o e¯tehi o e¯nei pākihi me tō rātou pakari hoki – ko te hiahia matua kia whakatūria te¯tehi kāinga motuhake, he ngā wari, he mā rama, ā , e whai wāhi mai ngā pākihi katoa, pakupaku mai, pokonati mai”. Ehara i te mea kātahi nei te¯nei kaupapa ka hua ake, he hiahia nō Tatiana kia tukuna te whakaaro ki ngā iwi katoa o te motu. Tuarua, he kaupapa whakaakiaki, kāua ko ngā pakeke anahe engari ngā taiohi hoki, kia mātau ai rātou ki te ao moni kia mārama kia matahao tā rātou tū i te ao hou nei. Waihoki ka tukua mai te¯nei kaupapa hai hoa haere ā wāea mōu. Nā te mea koia te¯nei te ao e nōhia nei ngā rangatahi kai te tino hāngai atu te¯nei kaupapa ki a rātou “Ehara i te t¯ı e wani ake ko te mea ke¯ kia ake ake te¯nei kaupapa”. “Kāre kau hoki he pe¯hitanga o te hunga tono mai, kāre kau, ka āpitihia ke¯tia ngā ingoa huhua, manomano, tini ngerongero”. “Ka tukua whānuitia ki te hāpori engari me Whakaue tonu te whakapapa – e hoa, kua whakapā ke¯ mai a Tamaki-makaurau”. Ko te hau atu ki te ao tuihono ā ipurangi te pae hou e eke ai a Whakaue ki tō na mana nui kua māmā ake i runga i ngā tūāpapatanga o onamata hai manaaki i ngā uri waihoki hai kawe i te iwi ki te¯tehi ao māoriori ki tua. Ko te kōrero whakamāua te pae tata kia tata, ko te pae tawhiti kia t¯ına. Na¯ Raimona Inia te¯nei pu¯rongo I whakama¯ori

Images:

© PressReader. All rights reserved.